Soos ek reeds by verskeie geleenthede genoem het, is beplanning vir jou aftrede een van die hoekstene van enige persoonlike finansiële strategie, skryf Pieter Willem Moolman, stigter van PWM Finansiële Bestuur in Port Elizabeth.

Statistieke toon dat net ongeveer drie uit elke 100 mense finansieel onafhanklik kan aftree en die rede is doodeenvoudig: mense spaar te min en begin te laat.

Die riglyn is om elke jaar tussen 15 en 17 persent van jou bruto inkomste weg te sit, maar hierdie persentasie vergroot natuurlik as jy eers later begin.

Onthou dat indien jy nie spaar en voorsiening vir jou aftrede maak nie, gaan dit nie gebeur nie. Gedurende jou aktiewe spaarjare is dit belangrik om gereeld ook ‘n aantal ander aspekte na te gaan.

Die eerste is die benoeming van begunstigdes by aftreeprodukte. In die onlangse verlede het ons by PWM met ‘n hele paar boedels te doen gekry waar begunstigde benoemings verkeerd verstaan is.

Die betaling van doodsvoordele vanaf ‘n aftreefonds word gereguleer deur artikel 37C van die pensioenfondswet. Dit beteken die trustees besluit wie die begunstigdes gaan wees en hoeveel elkeen gaan ontvang.

Hierdie besluit word nie ligtelik geneem nie en baie faktore word in aanmerking geneem. Die finansiële onafhanklikheid van ‘n gade kry baie keer voorkeur.

Wat is die belangrike aspek? ‘n Begunstigde nominasie wat deur die lid gemaak word, is nie bindend op trustees nie.

Dit word wel in die agterkop gehou en kan ‘n rol speel by regverdige distribusie. Dit is ook belangrik dat ‘n begunstigde nominasie ‘n natuurlike persoon moet wees.

Omdat jou persoonlike en finansiële omstandighede oor die jare verander, is dit belangrik om seker te maak jou begunstigde nominasies bly relevant.

Tweedens is dit belangrik om gereeld tesame met jou finansiële beplanner jou beleggingskeuse te evalueer. Terwyl jy jonk is en tyd aan jou kant het, kan jy dalk meer risiko’s neem, aangesien dit groter opbrengste kan lewer.

Hoe nader jy aan aftree-ouderdom kom, hoe belangriker raak dit om jou beleggings meer konserwatief te posisioneer. Dit is nodig om die potensiaal van kapitaalverlies te verminder.

Maak ook seker dat jy genoeg spaar en dat die belastingvoordele wat aftreebesparing bied, maksimaal benut word. Jou finansiële beplanner sal jou hiermee kan bystaan.

Indien jy nie voldoende gespaar het nie, probeer om jou werksloopbaan te verleng. Jy sal verbaas wees hoeveel beter jy finansieel daaraan toe gaan wees – aftreefondse groei normaalweg progressief naby aftrede.

Ek kry die afgelope tyd baie navrae oor beleggings en mense soek spesifiek my opinie oor wat die markte gaan doen. Ek dink nie enigiemand weet nie; dit is so onseker soos die coronavirus-pandemie.

Die geheim is om seker te maak jou beleggingsportefeulje is behoorlik gediversiviseer en dat dit met jou strategie belyn is. En bly kalm!