Is jy aanspreeklik vir senior amptenare se foute?

Jy het waarskynlik al gehoor van wat in Engels as “officers’ and directors’ liability” bekend staan; overgeset synde die aanspreeklikheid van amptenare en direkteure, skryf Pieter Willem Moolman.

As jy ‘n direkteur of senior werknemer van enige private maatskappy, beslote korporasie of sodanige instelling is en nie ten volle van dié bepalings bewus is nie, behoort jy jou dadelik van die feite te vergewis.

Dit verg nie baie navorsing om te besef hoe aanspreeklik-eise wêreldwyd toeneem nie. Sulke eise word dikwels ingestel op grond van beweerde onregmatighede deur mense wat gesamentlik of afsonderlik aanspreeklik gehou word.

En so iets kan met enigiemand gebeur. Almal begaan foute en mense doen soms onwetends iets verkeerd.

Wat soms daarna gebeur, is dat mense meen hulle is benadeel. Dan wil hulle eis van die instelling ? wat ‘n maatskappy of enige ander regsentiteit kan wees ? én van die persoon of mense wat na hul mening vir die benadeling aanspreeklik was.

Onaangename verrassings van dié aard moet eenvoudig voorkom word.

Versekering teen sulke eise is dus iets waarsonder direkteure en senior amptenare om verskeie redes nie kan klaarkom nie.

Niemand wil immers die gevaar loop om die welvaart te verloor wat in sy of haar persoonlike hoedanigheid opgebou is nie.

Daarby kan die verdediging teen ‘n potensiële eis die finansiële sekuriteit van die hele gesin in gevaar stel.

Aanspreeklik-eise is gewoonlik groot en dit kan jare duur voordat so iets afgehandel word. Dit kan veroorsaak dat die direkteure en senior amptenare se fokus verskuif en hulle nie, soos sportmense sê, die oog op die bal hou nie.

Dit het onvermydelik negatiewe gevolge omdat die bedryf van die maatskappy daaronder ly.

Die koste om sulke eise te verdedig, is gewoonlik astronomies. Voldoende versekering sal ook verhinder dat die maatskappy se kontantvloei negatief geraak word, aangesien die versekeraar in sulke gevalle die koste dra.

My advies is om nie te probeer spaar op iets wat jou maatskappy of sy direkteure en senior amptenare finansieel kan ruïneer nie.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.