Die beste struktuur vir jou onderneming

‘n Groot persentasie suksesvolle ondernemings begin as eenvoudige eenmansake, skryf Pieter Willem Moolman.

Van hulle groei oor tyd tot enorme maatskappye sonder dat die nodige aandag aan sinvolle besigheidstrukture gegee word.

Die keuse van die regte struktuur is van kardinale belang vir jou onderneming se voortbestaan. Die vraag is egter hoe om die regte een te kies.

Die antwoord is nie maklik nie en sal van ‘n hele aantal faktore afhang. Van die belangrikste hiervan is aspekte soos kontinuïteit, belasting en die aantal eienaars.

As dit vir jou belangrik is dat jou besigheid by dood moet voortgaan, moet jy ‘n regsentiteit kies wat kontinuïteit sal toelaat.

Dit kan ‘n privaatmaatskappy of saketrust wees. Eersgenoemde is my persoonlike keuse.

Dit is ook moontlik om die bates in ‘n inter vivos-trust te hou wat dit op sy beurt aan die privaatmaatskappy verhuur.

Hoewel ‘n inter vivos-, of testamentêre trust, nooit as ‘n regsentiteit vir ondernemings bedoel was nie, kan dit wel as sodanig gebruik word.

Die bates sal deur die trustees, in hul hoedanigheid as trustees, besit word en dus apart van hul persoonlike boedels staan.

Hulle kan skuld namens die trust aangaan en sodoende kan die skuld van die trust van die persoonlike boedels van die trustees geskei word.

Indien jy egter ‘n saketrust as regsentiteit wil gebruik, bekom asseblief regsadvies, aangesien dit vir ‘n leek ‘n mynveld kan wees.

Wat belasting betref, is daar ook verskillende regsentiteite in tel. ‘n Alleen-eienaar word nie dieselfde as maatskappye en beslote korporasies belas nie.

Inkomstebelasting van ‘n privaatmaatskappy en beslote korporasie word byvoorbeeld teen ‘n vaste koers van 28 persent belas en dividende teen 15 persent.

Daarteenoor word ‘n saketrust teen ‘n vaste koers van 41 persent belas. Boedelbelasting word ook verskillend hanteer.

Dit is baie belangrik om jou onderneming op ‘n belastingdoeltreffende wyse te struktureer. Maar wees gewaarsku om nie slegs om belastingredes op ‘n sekere struktuur te besluit nie.

‘n Derde belangrike aspek is die aantal eienaars. Indien daar meer as een is, sal ‘n privaatmaatskappy heel waarskynlik die gunsteling regsentiteit wees.

Verder speel sekerheid ook ‘n rol. Probeer altyd om jou eie bates van die onderneming s’n te onderskei.

Dit kan verhoed dat jou persoonlike bates by insolvensie ook verkoop word. Waak teen enige borgstellings.

Daar is al boeke oor hierdie onderwerp geskryf en daar is ongelukkig nie ‘n bloudruk nie. Dit gaan heel waarskynlik ‘n kombinasie van regsentiteite wees.

Indien jy van hierdie soort finansiële manipulasie gebruik wil maak, gaan jy beslis professionele hulp benodig.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.