Inkomstebeskerming is ‘n sakebeginsel

Geen persoon, insluitende sake-eienaars, is gevrywaar van siekte nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Dit kom net so onverwags soos wat die Iere se Wêreldbeker-nederlaag teen Japan was en daarom glo ek voldoende inkomstebeskerming is nóg meer noodsaaklik as enkelbedrag-ongeskiktheid.

Ek sal op ‘n sinvolle dog eenvoudige manier verduidelik hoekom dit so belangrik is.

Sake-eienaars geniet gewoonlik nie dieselfde beskerming as werkers in die formele sektor nie. Siekteverlof, veral vir langer tydperke, is ‘n luukse wat hulle nie beskore is nie.

‘n Verlies van werksure lei na ‘n verlies in inkomste, wat nooit vervang kan word nie.

Sake-eienaars wat siek raak het, volgens ‘n onlangse Sanlam-artikel, die volgende potensiële uitdagings.

Die eienaar trek ‘n inkomste terwyl hy of sy nie ‘n bydrae kan lewer nie en plaas so die kontantvloei van die onderneming onder druk.

Of die eienaar leen geld uit ‘n huisverband of doen aansoek om ‘n persoonlike lening, wat ‘n negatiewe invloed op persoonlike maandelikse kontantvloei het.

Weens die druk op kontantvloei om die bostaande lenings terug te betaal, kan die gesin se leefstyl beïnvloed word.

Sake-eienaars mag dalk dink dat hulle deur hul mediese fonds gedek word, maar sodanige fondse bied nie inkomstebeskerming nie.

Persoonlike reserwes kan verder uitgeput word as gevolg van uitgawes (soos medikasie en uitgawes buite die hospitaal, rehabilitasiekoste en buitensporige dokterstariewe) wat nie deur die mediese fonds gedek word nie.

Die eienaar loop ook die gevaar om alles te verloor, veral indien hy of sy permanent buite aksie is.

‘n Omvattende inkomstebeskermingsoplossing is die geskikste om die sake-eienaar se verdienvermoë te beskerm.

Die oplossing is saamgestel om gedurende hierdie tyd ‘n belastingvrye maandelikse inkomste te betaal. Dit bied ook die opsie om sy of haar verdienvermoë in die geval van permanente ongeskiktheid te beskerm.

Inkomstebeskerming behoort ‘n hoeksteen van elke sake-eienaar se finansiële plan te wees. Dit is ‘n belangrike sakebeginsel wat ten alle koste geïmplementeer moet word.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Finansiële Bestuur in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Bepaal jou huiseienaarsversekering só

Wanneer dit by huiseienaarsversekering rondom jou fisiese huis kom, is mense dikwels onseker hoe om die vervangingswaarde te bepaal, skryf Pieter Willem Moolman.

Die veronderstelling is gewoonlik dat dit die bedrag is waarvoor die bank dit waardeer het, waarvoor dit gekoop is of waarvoor jy dit kan verkoop. Dit is egter nie so eenvoudig nie.

Om uit te werk hoeveel huiseienaarsversekering benodig word, moet mens eers verstaan wat jou privaatwoning behels.

Behalwe die huis self, kan dit byvoorbeeld buitegeboue en vaste toebehore, ornamentele strukture en ontspanningsgeriewe insluit. Plaveisel en ander bedekte areas van baksteen, beton, teer of klip moet ook nie vergeet word nie.

Dan is daar ook mure, hekpale, hekke (insluitend masjinerie wat daarmee verband hou), satellietskottels, weerligafleiers, vaste kragopwekkers, boorgatmasjinerie vir huishoudelike gebruik asook septiese tenks wat ‘n impak kan hê.

Moet ook nie in die strik trap dat jy dink huiseienaarsversekering is net nodig terwyl jy nog ‘n verband afbetaal nie. Indien jou huis byvoorbeeld sou afbrand, het jy steeds die dekking nodig om jou huis teen die huidige boukoste te kan herbou. Die koste van die grond is nie van toepassing nie.

‘n Vinnige manier om te bereken waarvoor jy jou huis moet verseker, is om die totale vierkante meter daarvan met die huidige riglyne vir boukoste in jóú gebied te maal. Dis iets waarmee jou versekeringsmakelaar kan help.

Behalwe vir die grootte en boukoste, kan faktore soos die tipe konstruksie- en messelwerk die eindbedrag ook beïnvloed. Dink ook aan dakkonstruksie en materiale wat gebruik is, styl van die woning en hoeveelheid vertrekke.

Verder kan strukture soos motorhuise, afdakke en kaggels, spesiale ontwerpe en eksterne afwerkings soos boogvensters ‘n invloed hê.

Standaard-huiseienaarspolisse bied gewoonlik dekking teen natuurrampe, maar nie teen verliese en skade wat verband hou met roetine-instandhouding of die inkrimping en uitsetting van grond nie.

Omdat daar uitbreidings is wat in ag geneem moet word, stel ek voor jy bespreek jou huiseienaarsversekering breedvoerig met jou makelaar.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Finansiële Bestuur in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Emosionele beleggers trap klei

Onstabiliteit in finansiële markte ná terroriste-aanvalle, natuurrampe en politieke woelinge lei dikwels tot paniekerigheid en laat beleggers emosionele besluite neem, skryf Pieter Willem Moolman.

Ekonome maan teen emosionele besluite wat langtermyndoelwitte negatief kan beïnvloed. Op dié terrein moet ‘n mens te alle tye deurdagte besluite neem wat op logiese en redelike denke gegrond is.

Terwyl emosie tot paniek kan lei wanneer die ekonomie sukkel, kan dit ook veroorsaak dat beleggers gulsig raak wanneer die mark skielik opvlam. So ‘n opswaai laat baie mense blindelings agter die “trop” aanstorm en dinge doen sonder om al die faktore te deurdink.

Sommige beleggers is geneig om skielik risiko’s te vermy deur ‘n draai te loop om iets wat heel aanvaarbaar was toe hulle langtermynbeplanning gedoen het. Ander aanvaar, weens gulsigheid, risiko’s wat nie met hul langtermynstrategie strook nie.

Die oorsprong van die gesegde wat lui dat die markte deur gulsigheid en vrees gedryf word, kan duidelik in sommige mense se beleggingsfilosofie gesien word. Resultate van die wêreldbekende Dalbar-navorsing wys ewe duidelik hoe die afbrekende kragte van emosionele besluite beleggers benadeel.

Gedurende die 20 jaar tot en met 2009 het die algemene markindeks meer gegroei as die beleggings van beleggers wat die markte probeer bestuur het waar die element van emosie betrokke was. Die verskynsel waar beleggers die markte probeer time het omtrent altyd ‘n negatiewe impak op groei, want foutlose tydsberekening op dié gebied is byna onmoontlik.

Die enigste genade is om seker te maak jy het ‘n gediversifiseerde beleggingsportefeulje en dat die keuse van bateklasse jou doelwitte weerspieël.

Een manier om emosionele besluite te vermy, is om ‘n gesoute beleggingsadviseur te raadpleeg. So ‘n kundige behoort die kliënt te help om logies en rasioneel oor ‘n strategie te besin.

‘n Mens kan ook met ander basiese stappe emosionele besluite vermy. Verstaan en hou by jou beleggingsdoelwitte, wees realisties oor die groei wat jy verwag en beplan jou beleggingstydperke sodat dit met jou lewenspatroon ooreenstem.

My raad is om ‘n duidelike beleggingsfilosofie te aanvaar. Dus om korttermynspekulasie te vermy en jou op langtermyndoelwitte toe te spits.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Finansiële Bestuur in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Boedel kan onervare eksekuteur troef

‘n Leser wat as die enigste eksekuteur van haar man se boedel aangestel is wil weet of dit normale praktyk is, skryf Pieter Willem Moolman.

Dit is R10-miljoen werd en sy is bekommerd sy is nie opgewasse om dit alleen te hanteer nie.

Ek moet ongelukkig saamstem. Vir haar lê daar ‘n moeilike tyd voor, hoofsaaklik omdat sy nie die nodige ervaring in die bereddering van boedels het nie.

Verder wil niemand met sulke verantwoordelikhede opgesaal wees terwyl hulle rou nie. Uit persoonlike ondervinding weet ek dat irrasionele besluite dikwels geneem word waar emosie ter sprake is.

Na aanleiding van haar vraag, het ek dit goed gedink om oor testamente en die bereddering van bestorwe boedels uit te wei.

Die gemiddelde persoon spandeer hopeloos te min tyd aan hul testament en sinvolle boedelbeplanning. En ek wil my verstout om te sê baie weet nie eens waar hul testament is nie.

Alvorens jy joune opstel, maak seker dat ‘n volledige boedelbeplanning gedoen word. Dit sal vir jou ‘n indikasie gee of jou wense tot uitvoering gebring kan word.

Belangrike aspekte sluit in of daar genoeg kontant is om die beredderingsproses sinvol af te handel, of daar voldoende voorsiening vir jou afhanklikes is, wat die boedelbelasting gaan beloop en of kapitaalwinsbelasting betaalbaar sal wees.

Sodra die boedelbeplanning afgehandel is, kan ‘n eenvoudige en prakties uitvoerbare testament opgestel word.

In die eerste plek moet jy seker maak dat jy die regte eksekuteurs aanstel. My raad is om iemand na aan jou, soos jou vrou, asook ‘n kundige, soos jou rekenmeester, te benoem.

Omdat hulle nie noodwendig die kennis het om die boedel te beredder nie, moet die mag van assumpsie ingebou word. Dit beteken hulle kan ‘n agent aanstel om die boedel namens hulle te beredder.

Die bemaking van die boedelbates moet in ooreenstemming met die boedelbeplanning geskied.

Maak byvoorbeeld gebruik van Artikel 4A-korting, wat beteken sowat R7-miljoen is van boedelbelasting gevrywaar indien jy getroud is en R3.5-miljoen indien jy enkel is.

Doen jou bemakings so prakties en eenvoudig moontlik. Mense wat uit die graf uit wil regeer, plaas net onnodige druk op erfgename.

Moet sover moontlik nie enige besluite in die hande van erfgename laat nie, want dis ‘n resep vir ‘n familietwis.

Maak seker dat daar voldoende voorsiening vir jou wederhelf is, bly weg van vruggebruik en benoem voogde as jy minderjarige kinders het.

Moenie vaste eiendom aan meer as een persoon vererf nie. Bemaak dit eerder na ‘n inter vivos-trust met die erfgename as begunstigdes.

Om intestaat – met ander woorde sonder ‘n testament – te sterf, is ‘n groot gemors. Maak dus seker jy het ‘n geldige een en dat jy en jou kundige vertroueling oorspronklike kopieë het.

Onthou, ‘n testament is ‘n lewende dokument, so pas dit jaarliks aan.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Wees versigtig waar jy belê

Beleggers soek altyd die grootste opbrengs wat aan die kleinste risiko gekoppel is, maar hoeveel risiko kan ‘n mens bekostig?

‘n Pensioentrekker wat my onlangs kom sien het, bied vir ons ‘n goeie gevallestudie. Sy het in ‘n eiendomsindikasie-maatskappy belê en ontvang nie meer die beloofde rente nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Vir haar het ek slegte nuus gehad. Behalwe vir die verlies aan rente, staan sy ook ‘n goeie kans om ‘n deel van haar kapitaal, indien nie alles nie, te verloor.

Sy was destyds gretig om te belê omdat hoë rente aangebied was, maar dit is duidelik dat sy nie die belegging en meegaande risiko behoorlik verstaan het nie.

Ek sal glad nie rustig slaap as ek my geld in ‘n soortgelyke maatskappy belê het nie, want in die algemeen is die beloofde inkomste en likiditeit van kapitaal net nie daar nie.

Twee bateklasse waarop ek eerder vandag wil fokus, is aandele en eiendom.

Aandele is ‘n bateklas wat oor die langtermyn ‘n goeie kapitaalopbrengs en selfs handige dividende kan verseker.

Dis egter riskant en moet met groot omsigtigheid en met die hulp van kundiges hanteer word. Die beleggingstermyn moet verkieslik vyf jaar of langer wees.

Mens hoor daagliks van beleggers wat geld verloor het deur aandele in ongenoteerde maatskappye te koop. Die bemarkingsaksie van sulke maatskappye berus baie keer op ‘n toekomstige notering wat dan nooit plaasvind nie.

Daarom is my raad om te fokus op dié wat reeds op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is.

Jou eie besigheid is wel ‘n uitsondering en in baie gevalle lewer sulke beleggings ‘n hoë opbrengs. Moenie bang wees om in jouself te belê nie – jy is jou eie sekuriteit.

‘n Belegging in eiendom kom gewoonlik ten minste een keer oor elkeen van ons se pad en, met die eiendomsmark wat tans pap is, is daar goeie geleenthede.

Maar, omdat dit nie met die druk van ‘n knoppie verkoop kan word nie, is likiditeit ‘n belangrike aspek om in aanmerking te neem. Indien ons dus van beleggingseiendomme praat, moet ons dalk eerder kyk na eiendomstrusts wat op die aandelebeurs genoteer is.

Die opbrengs mag ‘n bietjie minder as dié op jou persoonlike eiendom wees, maar die risiko is kleiner omdat dit gewoonlik gediversifiseerd (residensieel, kommersieel en industrieel) is. Die voordele is dat dit maklik verkoop kan word en dat huurders en onderhoud nie faktore is nie.

Vir jongmense is dit voordelig om beleggingseiendom te koop, maar kapitaal is gewoonlik skaars. Slegs ‘n deposito is egter nodig met die res van die koopbedrag wat dan geleen word.

Die feit dat jy kan leen, beteken dat jy vreemde kapitaal gebruik. In Engels noem hulle dit gearing. My raad is om so vinnig moontlik eiendom op dié wyse te bekom en begin klein as jy moet.

Vergeet van beleggingskemas, wees versigtig wanneer hoë opbrengste belowe word en belê net by instansies wat jy vertrou.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Die toekoms is op entrepreneurskap gebou

Baie jongmense maak eers met die sakewêreld kennis nadat hulle hul sekondêre of tersiêre opleiding voltooi het en die vraag is of dit nie reeds te laat is nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Met die werkloosheidsyfer wat dit is, is daar ‘n groot kans dat hulle nie dadelik werk sal kry nie en daarom raai ek aan dat ouers hul vroeg reeds aan entrepreneurskap blootstel.

Hoewel dit ingewikkeld mag klink, hoef dit nie so te wees nie. Ek vergelyk dit gewoonlik met fietsry.

Aan die begin is dit vreemd en jy mag dalk ‘n paar keer afval, maar sodra jy die basiese beginsels onder die knie het, vergeet jy dit nie weer nie. En, bygesê, kinders leer veel makliker as ons.

Nét so kan eenvoudige sakebeginsels van vroeg af aangeleer word.

Bring die konsep van geld van jongs af by jou kinders tuis – waar dit vandaan kom en waarom dit nodig is. Verduidelik dat ‘n mens dit verdien in ruil vir werk en dat dit jou in staat stel om jou lewenstyl te finansier.

Leer vir hulle die beginsel van spaarsamigheid. Forseer hulle om elke keer voor hulle iets koop te vra of hulle dit werklik nodig het.

Probeer so vinnig moontlik op ‘n punt kom waar hulle ‘n toelaag kry om basiese benodigdhede te koop. Dit leer hulle begroot en kweek beginsels soos beplanning en ‘n verantwoordelikheidsin.

Die belangrike les is dat kinders nie meer uitgee as wat hulle inkry nie. Verduidelik wat skuld is, dat dit ‘n koste dra en dat dit een van die grootste sondebokke op die pad na finansiële moeilikheid is.

Motiveer jou kind om iets te maak en dit teen ‘n hoër prys te verkoop as wat dit gekos het. En dan om uit die wins van die “besigheid” uit te spaar.

Nog ‘n voorbeeld is die aandelemark. Begin met denkbeeldige geld en laat die kind aandele kies, “koop” en dophou. Stel doelwitte en speel saam.

Jy sal verbaas wees oor die resultate – kinders se sakesin ontwikkel gouer as wat jy dink. Dis egter belangrik dat hulle moet leer dat die suksesvolste sakemense diegene is wat een keer meer opstaan as wat hulle platgeslaan is.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Trustwetgewing is daar nie

Mense wend trusts vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes aan, al ken of verstaan hulle dikwels nie die regsreëls wat van toepassing is nie, skryf Pieter Willem Moolman.

Hoewel daar nie trustwetgewing soos by maatskappye is nie, word trusts al hoe meer deur howe aan noukeurige ondersoek onderwerp en dan speel presedentereg ‘n rol.

‘n Mens moet dus seker wees jou trustakte is op datum en die trustdokumente byderhand.

‘n Inter vivos-trust, wat ook ‘n gesinstrust genoem word, is die tegniese naam van ‘n trust wat bestaan terwyl jy nog lewe. Die teenoorgestelde is ‘n testamentêre trust wat in werking tree wanneer jy sterf.

Eersgenoemde word dikwels gebruik vir boedelbeplanningsdoeleindes. Dit stel mense in staat om partykeer boedelbelasting te verminder, gesinsbelange te beskerm, ‘n familieplaas van een geslag na ‘n ander oor te dra of om beleggings vir minderjarige begunstigdes te bewaar totdat hulle oud genoeg is.

As jy die stigter van die trust is, is jy daarop geregtig om ‘n mede-trustee aan te stel en om as ‘n begunstigde in die trustakte benoem te word.

Om te verhinder dat jou trust as ‘n alter ego-trust beskou word, moet minstens een onafhanklike trustee aangestel word. Dit is iemand wat nie aan die begunstigdes verwant is nie en nie deur die besluite van die stigter of mede-trustees beïnvloed word nie.

Wees versigtig dat die trustbates nie as die stigter se persoonlike bates beskou word nie. Dit is daarom belangrik dat die stigter afstand doen van die eienaarskap van sy roerende of onroerende eiendom.

Die stigter verloor dus die beheer van sulke bates. Dit het wet geword ingevolge ‘n besluit van die Appèlhof waarin bepaal is dat die kerngedagte van ‘n trust juis die skeiding van eienaarskap (of beheer) van die bate en die genieting daarvan is.

Trustees word aangestel om – na hul diskresie en in ooreenstemming met die magte wat in die akte aan hulle toegeken is – namens benoemde begunstigdes trusteiendom te ontvang, te beheer, te bestuur en te verdeel.

Ten opsigte van trusteiendom maak die akte daarvoor voorsiening dat trustees met of sonder rente lenings mag bekom of toestaan. Die leningsrekenings sal in die finansiële jaarstate weerspieël word en ‘n leningsooreenkoms moet opgestel word waarin die bedrag en die voorwaardes van terugbetaling aangedui word, asook of rente van toepassing is.

Dit is belangrik want lenings sonder ‘n ooreenkoms kan as donasies vertolk word en dan moet donasiebelasting betaal word.

Die trust moet ook ‘n bindende huurooreenkoms hê indien trusteiendom aan derde party verhuur word.

Die trustees moet ‘n ooreenkoms onderteken waarin hulle saamstem dat die trust ‘n huurooreenkoms mag aangaan of ‘n lening mag toestaan. Daarby moet hulle aan een van die trustees magtiging gee om die ooreenkoms as ‘n verteenwoordiger van die trust te onderteken.

Huur- en leningsooreenkomste, asook bewyse van besluite, is van die trustdokumente wat byderhand gehou moet word wanneer jou trust van nader beskou word.

Indien jy onsekerheid oor jou trustakte het, raai ek jou aan om dit nou te hersien. En, indien jy onaangename verrassings wil vryspring, maak seker jou trustadministrasie is op datum.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Vroue moet meer as ooit geldwys wees

Die meeste vroue gaan jaarliks vir ‘n volledige mediese ondersoek, maar baie stel ‘n finansiële ondersoek vir ‘n leeftyd uit, skryf Pieter Willem Moolman.

Ten spyte van hul mate van sofistikasie, is dit ongelukkig nog so dat baie Suid-Afrikaanse vroue hul finansiële verantwoordelikhede versuim. Hulle plaas steeds hul vertroue in die man in hul lewe om vir hul familie en persoonlike aftrede voorsiening te maak.

Ongelukkig kom spyt te laat en word hierdie fout eers besef ten tyde van ‘n skeisaak of wanneer hul man wegval.

Meer vroue moet verantwoordelikheid vir hul eie toekoms, en dus finansiële strategie, begin neem aangesien hulle langer as mans lewe en bykans een derde van hul leeftyd ná-aftrede voorlê.

Die gemiddelde Suid-Afrikaner verander ses keer van werk en aftreefondse word baie keer nie bewaar nie. Dit word eerder aangewend om ander gate toe te stop of op oorsese vakansies uitgegee.

Die vrou se tradisionele familieverantwoordelikhede lei daartoe dat hulle gewoonlik minder jare as mans aktief werk, wat beteken dat hul spaarperiode korter is.

Nog ‘n belangrike opvoedingstaak is om vroue skuld beter te laat verstaan, asook wat die impak daarvan is.

Kredietkaartskuld is die duurste soort en moet vermy word of eerste afbetaal word en hier moet impulsiewe of emosionele aankope ten alle koste vermy word.

Spaar en risikodekking is twee aspekte waaraan mens spesiale aandag kan skenk.

Wat eersgenoemde betref, is dit belangrik om inflasie se invloed op koopkrag te verstaan asook dat dit een van die hoofredes is om soveel geld moontlik weg te sit. Verder moet hulle die verantwoordelikheid om ‘n neseier op te bou op hul eie skouers neem.

Risikodekking verseker dat vroue en hul kinders finansieel onafhanklik kan wees as hul man skielik sou wegval. Neem sélf lewensdekking op jou man se lewe uit en betaal sélf die premie.

Vroue kan ook hul kinders se toekoms verseker deur dekking op hul eie lewens uit te neem en ‘n gedeelte aan hul kinders te bemaak.

Hulle moet ook nie deur kritieke siektes onkant betrap word nie. Hoewel mediese fondse direkte uitgawes dek, is daar steeds indirekte uitgawes wat met ernstige siekte vereenselwig word.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Belê in so bietjie geduld

Beleggingsmarkte het die afgelope drie jaar ‘n behoorlike loesing gekry en baie van ons voel met goeie reg onseker, skryf Pieter Willem Moolman.

Ek wil nie baie tegnies hieroor raak nie, maar eerder ‘n paar gedagtes met dié van julle deel wat wil weet waarheen nou.

Daar lê natuurlik nog ‘n verkiesing ook voor wat verdere onsekerhede veroorsaak en na nog stres en moedeloosheid kan lei.

Dit is mos nie lekker om daagliks te hoor hoe sleg die ekonomie is en te sien hoe jou belegging kwyn nie. Ek dink baie van ons wil weghardloop, maar waarheen?

Die realiteit is dat ons geen ander heenkome het nie. Mens kan net positief probeer bly en die beste van ‘n slegte saak maak.

Die eerste reaksie van baie beleggers is om paniekerig te raak en hul beleggings in te cash sodat hulle meer sekerheid van hul opbrengs het. Dit kan ‘n flater wees aangesien die inflasierisiko oor die langtermyn die koopkrag van jou geld verwoes.

Kyk maar na die prys van brood wat tussen 1990 en 2016 van R1.12 na R10.20 gestyg het.

Die geheim is ‘n gediversifiseerde portefeulje waar jou belegging tussen verskillende bateklasse versprei word, maar daar is nie ‘n vaste resep nie.

Die bate-allokasie hang van verskeie faktore af soos risikoprofiel (jou aptyt vir risiko), ouderdom asook hoeveel likiditeit en inkomste jy benodig. ‘n Goeie finansiële adviseur kan jou maklik hiermee help.

Bate-allokasie is dus belangrik en kan gedefinieer word as die verdeling van kapitaal tussen verskillende bateklasse in ‘n poging om die beste opbrengs teen ‘n bepaalde risikovlak te verkry.

Ek kry ook nogal baie vrae oor die meriete van buitelandse beleggings en of dit deel van elke portefeulje moet wees. Daar is weereens nie ‘n bloudruk nie, maar ek sal ongemaklik voel om al my geld in Suid-Afrika, wat slegs 0.5% van die wêreld se ekonomie uitmaak, te hê.

Die sentiment van die meeste batebestuurders is dat, indien die geskiedenis homself gaan herhaal, die toekoms beter prestasies behoort te lewer. Geduld sal dus in jou guns tel.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.

Vermy ‘n morsige boedel met goeie beplanning

Die bereddering van bestorwe boedels is ‘n plesier wanneer die boedelplanning ordentelik gedoen is, skryf Pieter Willem Moolman.

Sonder behoorlike boedelbeplanning kan dit morsig raak en in baie gevalle tot ‘n herverdelingsooreenkoms lei.

As al die erfgename nie saamstem nie, het jy probleme. Ek het self al ervaar hoe ‘n familie uitmekaar kan spat oor potte en panne.

Daar is verskeie definisies van boedelbeplanning, maar, volgens die kenner Meyerowitz, is dit die reël, bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates.

Volgens hom moet dit op so ‘n wyse gedoen word dat hy vir homself, sy gesin en ander begunstigdes gedurende sy leeftyd en vir sy gesin en ander begunstigdes ná sy dood die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

Boedelbeplanning is ‘n vakgebied op sy eie, maar ek sal probeer om kortliks die noodsaaklikheid daarvan te verduidelik.

Die eerste vraag is of jy weet wat alles in jou boedel is en wat die waarde daarvan is. Dit is krities en die beginpunt van die beplanningsproses.

Nadat jy bepaal het wat in jou boedel is, gaan dit oor die stel van doelwitte. Ek wil beklemtoon dat boedelbeplanning nie primêr op belastingbesparing gerig moet wees nie – dit is potensieel gevaarlik omdat wetgewing oornag kan verander.

Dit speel wel ‘n belangrike rol. Ander doelwitte behels aspekte soos die versorging van jou eggenoot en ander afhanklikes, die vermyding van twis tussen familielede en die kontinuïteit van boerderye, sake-ondernemings en beleggings.

‘n Praktiese en uitvoerbare testament vorm ‘n integrale deel van ‘n goeie boedelplan en vergemaklik die opstel daarvan.

‘n Ander vraag is of jy weet wat jou boedelkoste gaan wees en betyds daarvoor voorsiening te maak.

Behalwe eksekuteursfooie, is inkomstebelasting, boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting en hereregte normaalweg betaalbaar. En moet nie die effek van die aanwasbedeling onderskat nie.

‘n Tekort aan kontantvloei in jou boedel kan tot die verkoop van bates lei. Hier speel die regte ondernemingsvorm dus ‘n rol.

Gaan sien vandag nog ‘n kenner om onaangename verrassings te vermy.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth.

Kontak ons vir meer finansiële en beleggingsadvies.